Gemi
* Maket Gemi * Baskı şekli: Metal Etikete UV baskı